fbpx Małgorzata Ewa Kowalczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Ewa Kowalczyk

Małgorzata Ewa Kowalczyk

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 czerwca 2010 roku

Małgorzata Ewa Kowalczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sociolinguistic Aspects of African-American Slang”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Maciej Widawski

Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Berezowski, prof. dr hab. Tomasz Krzeszowski

Dyplom nr 3245.


Gdańsk, 11 czerwca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: