fbpx Jean Mary Ward | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jean Mary Ward

Jean Mary Ward

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 czerwca 2010 roku

Jean Mary Ward

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Christian Poetry in the Post - Christian Day: Geoffrey Hill, R. S. Thomas, Elizabeth Jennings

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury angielskiej

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Tadeusz Sławek, prof. dr hab. Jacek Gutorow, prof. UW, dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, prof. UG, dr hab. David Malcolm

Dyplom nr 576.


Gdańsk, 17 czerwca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: