fbpx Beata Teresa Lipowska-Łastówka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Beata Teresa Lipowska-Łastówka

Beata Teresa Lipowska-Łastówka

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 maja 2010 roku

Beata Teresa Lipowska-Łastówka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Transfer energii i rezonansu plazmonu powierzchniowego w materiałach złożonych z jonów lantanowców (III), nanostruktur metali oraz kserożeli tlenkowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Andrzej M. Kłonkowski

Recenzenci: prof. AGH, dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa, prof. dr hab. Wiesław Wiczk

Dyplom nr 3249.


Gdańsk, 22 czerwca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 16:34
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: