fbpx Elżbieta Mikiciuk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Elżbieta Mikiciuk

Elżbieta Mikiciuk

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 lipca 2010 roku

Elżbieta Mikiciuk

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Teatr paschalny Fiodora Dostojewskiego. O wątkach misteryjnych "Braci Karamazow" i ich wizjach scenicznych

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury polskiej i rosyjskiej

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Aleksandra Wieczorek, prof. dr hab. Józef Smaga, prof. dr hab. Grzegorz Władysław Przebinda, prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Dyplom nr 578.


Gdańsk, 07 lipca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: