fbpx Hanna Jadwiga Bortnowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Hanna Jadwiga Bortnowska

Hanna Jadwiga Bortnowska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 czerwca 2010 roku

Hanna Jadwiga Bortnowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zarządzanie rozwojem kompetencji "klienta wewnętrznego" w bankach”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Listwan, prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz

Dyplom nr 3254.


Gdańsk, 25 czerwca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: