fbpx Hanna Jadwiga Bortnowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Hanna Jadwiga Bortnowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Hanna Jadwiga Bortnowska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 czerwca 2010 roku

Hanna Jadwiga Bortnowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zarządzanie rozwojem kompetencji "klienta wewnętrznego" w bankach”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Listwan, prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz

Dyplom nr 3254.


Gdańsk, 25 czerwca 2010 r.