fbpx Dariusz Robert Dąbrowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dariusz Robert Dąbrowski

Dariusz Robert Dąbrowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 lipca 2010 roku

Dariusz Robert Dąbrowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Informacje rynkowe w rozwoju nowych produktów

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Wiktor, prof. dr hab. Jan Lichtarski, prof. dr hab. Bogdan Sojkin, prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dyplom nr 580.


Gdańsk, 19 lipca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: