fbpx Zdzisław Franciszek Aleksander | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zdzisław Franciszek Aleksander

Zdzisław Franciszek Aleksander

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 września 2010 roku

Zdzisław Franciszek Aleksander

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Szansa na międzypokoleniowy dialog w kontekście rozumienia słów z zakresu moralności przez współczesne podmioty edukacyjne

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: dydaktyka ogólna, pedagogika społeczna

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Józef Górniewicz, prof. dr hab. Urszula Ostrowska, prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek, prof dr hab. Bogusław Śliwerski

Dyplom nr 582.


Gdańsk, 13 października 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 8 grudnia 2015 roku, 15:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: