Zdzisław Franciszek Aleksander | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zdzisław Franciszek Aleksander

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 16 września 2010 roku

Zdzisław Franciszek Aleksander

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Szansa na międzypokoleniowy dialog w kontekście rozumienia słów z zakresu moralności przez współczesne podmioty edukacyjne”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: dydaktyka ogólna, pedagogika społeczna

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Józef Górniewicz, prof. dr hab. Urszula Ostrowska, prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek, prof dr hab. Bogusław Śliwerski

Dyplom nr 582.


Gdańsk, 13 października 2010 r.