fbpx Zenon Piotr Lica | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zenon Piotr Lica

Zenon Piotr Lica

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 października 2010 roku

Zenon Piotr Lica

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Sposoby adaptacji nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich w polszczyźnie

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: onomastyka

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Zofia Abramowicz, prof. dr hab. Aleksandra Maria Cieślik, prof. dr hab. Maria Biolik, prof. dr hab. Edward Breza

Dyplom nr 583.


Gdańsk, 27 października 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: