fbpx Marcin Kotarba | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marcin Kotarba

Marcin Kotarba

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 listopada 2010 roku

Marcin Kotarba

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Procesowy model zarządzania wiedzą w organizacji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek

Recenzenci: prof. dr .hab. Jerzy Kisielnicki, prof. UG, dr hab. Przemysław Lech

Dyplom nr 3304.


Gdańsk, 16 listopada 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: