fbpx Bartłomiej Paweł Hajek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bartłomiej Paweł Hajek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bartłomiej Paweł Hajek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 listopada 2010 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Bartłomiej Paweł Hajek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ gospodarki leśnej na różnorodność i strukturę brioflory buczyn Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Halina Bednarek-Ochyra

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Herbich, prof. ATH, dr hab. Jan Tadeusz Żarnowiec

Dyplom nr 3310.


Gdańsk, 24 listopada 2010 r.