fbpx Rafał Lutowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Rafał Lutowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Rafał Lutowski

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 listopada 2010 roku

Rafał Lutowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„O symetriach płaskich rozmaitości”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Andrzej Szczepański

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Betley, prof. dr hab. Andrzej Tyc

Dyplom nr 3316.


Gdańsk, 01 grudnia 2010 r.