fbpx Teresa Żółkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Teresa Żółkowska

Teresa Żółkowska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 listopada 2010 roku

Teresa Żółkowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Wyrównywanie szans społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uwarunkowania i obszary

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: pedagogika specjalna

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. WSP w Łodzi, dr hab. Iwona Chrzanowska, prof. dr hab. Czesław Kosakowski, prof. UG, dr hab. Amadeusz Krauze, prof. UJ, dr hab. Franciszek Wojciechowski

Dyplom nr 586.


Gdańsk, 30 listopada 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: