fbpx Monika Boguszewicz-Kreft | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Monika Boguszewicz-Kreft

Monika Boguszewicz-Kreft

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 grudnia 2010 roku

Monika Boguszewicz-Kreft

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Zarządzanie doświadczeniem klienta w usługach

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. dr hab. Jan Wiktor, prof. dr hab. Jan Lichtarski, prof. UG, dr hab. Barbara Żurawik

Dyplom nr 588.


Gdańsk, 22 grudnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: