fbpx Danuta Stanulewicz-Skrzypiec | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 grudnia 2010 roku

Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Colour, Culture and Language Blue in Polish

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo ogólne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Ryszard Jan Tokarski, prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, prof. dr hab. Barbara Józefa Lewandowska-Tomaszczyk, prof. dr hab. Elzbieta Muskat-Tabakowska

Dyplom nr 590.


Gdańsk, 22 grudnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: