fbpx Monika Ojekhile | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Ojekhile | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Ojekhile

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 grudnia 2010 roku

Monika Ojekhile

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Formalizm uogólnionych układów kwantowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Robert Alicki

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Stanisław Kryszewski, prof. dr hab. Karol Wojciech Życzkowski

Dyplom nr 3325.


Gdańsk, 10 grudnia 2010 r.