fbpx Aleksandra Honorata Orlikowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Honorata Orlikowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Honorata Orlikowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 grudnia 2010 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Aleksandra Honorata Orlikowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Reaktywność układu immunologicznego w warunkach immobilizacji i wysiłku fizycznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr med. Juliusz Tokarski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel, prof. dr hab. Jadwiga Jośko

Dyplom nr 3326.


Gdańsk, 12 stycznia 2011 r.