fbpx Andrzej Piotr Michalski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Andrzej Piotr Michalski

Andrzej Piotr Michalski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 grudnia 2010 roku

Andrzej Piotr Michalski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Wyższe szkolnictwo muzyczne w Polsce w latach 1945-1964

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: historia wychowania

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Lech Mokrzecki, prof. dr hab. Andrzej Rakowski, prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz, prof. dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski

Dyplom nr 592.


Gdańsk, 20 stycznia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: