fbpx Ewelina Monika Kamińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewelina Monika Kamińska

Ewelina Monika Kamińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 stycznia 2011 roku

Ewelina Monika Kamińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Erinnerte Vergangenheit - inszenierte Vergangenheit

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury niemieckiej

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Hubert Orłowski, prof. UŁ,dr hab. Elżbieta Katarzyna Dzikowska, prof. dr hab. Marek Zybura, prof. UG, dr hab. Jerzy Samp

Dyplom nr 593.


Gdańsk, 25 stycznia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: