fbpx Grażyna Irena Poraj | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Grażyna Irena Poraj

Grażyna Irena Poraj

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 stycznia 2011 roku

Grażyna Irena Poraj

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Od pasji do frustracji. Modele psychologicznego funkcjonowania nauczycieli

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii, specjalność: psychologia rozwoju człowieka

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Barbara Harwas-Napierała, prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski, prof. dr hab. Czesław Nosal, prof. dr hab. Mieczysław Plopa

Dyplom nr 594.


Gdańsk, 14 lutego 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: