fbpx Olga Halina Sokołowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Olga Halina Sokołowska

Olga Halina Sokołowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 marca 2011 roku

Olga Halina Sokołowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Conceptualizing Properties Evidence from Language

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo kognitywne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UW, dr hab. Elżbieta Górska, prof. dr hab. Henryk Piotr Kardela, prof. dr hab. Barbara Józefa Lewandowska-Tomaszczyk, prof. dr hab. Elzbieta Muskat Tabakowska

Dyplom nr 596.


Gdańsk, 15 marca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 28 grudnia 2015 roku, 12:37
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: