fbpx Sebastian Maciej Klisz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sebastian Maciej Klisz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sebastian Maciej Klisz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 marca 2011 roku

Sebastian Maciej Klisz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model zarządzania zasobami leśnymi o  charakterze narodowym w  Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara, prof. UG, dr hab. Jan Leśniak

Dyplom nr 3350.


Gdańsk, 16 marca 2011 r.