fbpx Rafał Piotr Miotłowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Rafał Piotr Miotłowski

Rafał Piotr Miotłowski

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 marca 2011 roku

Rafał Piotr Miotłowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„I znowu ludobójstwo. 100-dniowa apokalipsa w Rwandzie-1994”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia Polski i powszechna XX wieku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Adam Kosidło

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Jan Malinowski, prof. UW, dr hab. Jan Jakub Milewski

Dyplom nr 3356.


Gdańsk, 31 marca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: