fbpx Tomasz Swoboda | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Tomasz Swoboda

Tomasz Swoboda

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 31 marca 2011 roku

Tomasz Swoboda

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Historie oka Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literaturoznawstwo romańskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UŁ, dr hab. Paweł Pieniążek, prof. dr hab. Jerzy Lis, prof. UŚ, dr hab. Krzysztof Jarosz, prof. UG, dr hab. Marek Mosakowski

Dyplom nr 600.


Gdańsk, 04 kwietnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: