fbpx Irena Iwona Dzwonkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Irena Iwona Dzwonkowska

Irena Iwona Dzwonkowska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 marca 2011 roku

Irena Iwona Dzwonkowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Nieśmiałość a wspierające i trudne relacje z ludźmi

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii, specjalność: psychologia rodziny

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UG, dr hab. Hanna Brycz, prof. dr hab. Piotr Krzysztof Oleś, prof. dr hab. Andrzej Jerzy Szmajke, prof. dr hab. Ewa Jadwiga Trzebińska

Dyplom nr 598.


Gdańsk, 31 marca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: