fbpx Monika Ludmiła Rzeczycka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Monika Ludmiła Rzeczycka

Monika Ludmiła Rzeczycka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 kwietnia 2011 roku

Monika Ludmiła Rzeczycka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Ezoteryczna proza rosyjska końca XIX-początku XX wieku

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury i kultury rosyjskiej

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UJ, dr hab. Andrzej Henryk Dudek, prof. dr hab. Janina Sałajczyk, prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz, prof. UG, dr hab. Elżbieta Biernat

Dyplom nr 601.


Gdańsk, 18 kwietnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: