fbpx Jerzy Zemke | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jerzy Zemke

Jerzy Zemke

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 kwietnia 2011 roku

Jerzy Zemke

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Ryzyka zarządzania organizacją gospodarczą

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Tomasz Szapiro, prof. dr hab. inż. Rafał Krupski, prof. dr hab. Teodor Kulawczuk

Dyplom nr 602.


Gdańsk, 18 kwietnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: