fbpx Dominika Sylwia Janus | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dominika Sylwia Janus

Dominika Sylwia Janus

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 kwietnia 2011 roku

Dominika Sylwia Janus

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polsko-niemiecka frazeologia w  słownikach Michała Abrahama Troca i  Samuela Bogumiła Lindego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Kątny

Recenzenci: prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz, prof. UAM, dr hab. Czesława Schatte

Dyplom nr 3364.


Gdańsk, 27 kwietnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: