fbpx Robert Opora | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Robert Opora

Robert Opora

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 kwietnia 2011 roku

Robert Opora

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UAM, dr hab. Wiesław Ambrozik, prof. dr hab. Henryk Machel, prof. AP w Siedlcach, dr hab. Lesław Pytka, prof. dr hab. Bronisław Urban

Dyplom nr 604.


Gdańsk, 11 maja 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: