fbpx Cezary Mańkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Cezary Mańkowski

Cezary Mańkowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 maja 2011 roku

Cezary Mańkowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Synergia w  logistyce

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Lichtarski, prof. dr inż. Wiesław Maria Grudzewski, prof. dr hab. Marek Ciesielski, prof. UG, dr hab. Henryk Woźniak

Dyplom nr 606.


Gdańsk, 19 maja 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: