fbpx Alicja Teresa Pstyga | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Alicja Teresa Pstyga

Alicja Teresa Pstyga

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 maja 2011 roku

Alicja Teresa Pstyga

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Słowotwórcza kategoria negacji. Prefiksalne negatywa rzeczownikowe we współczesnym języku polskim i rosyjskim

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo słowiańskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Krystyna Waszak, prof. UWr, dr hab. Jan Sokołowski, prof. UO, dr hab. Czesław Lachur, prof. dr hab. Krystyna Urszula Szcześniak

Dyplom nr 607.


Gdańsk, 31 maja 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: