fbpx Urszula Janas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Urszula Janas

Urszula Janas

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 czerwca 2011 roku

Urszula Janas

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Ekofizjologiczne przystosowania krewetki Palaemon elegans Rathke, 1837 i jej funkcje w sieci troficznej w Morzu Bałtyckim

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Stanisław Rakusa-Suszczewski, prof. dr hab. Roman Wenne, prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, prof. dr hab. Maciej Wołowicz

Dyplom nr 612.


Gdańsk, 16 czerwca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 4 stycznia 2017 roku, 9:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: