fbpx Radosław Marcin Grześkowiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Radosław Marcin Grześkowiak

Radosław Marcin Grześkowiak

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 czerwca 2011 roku

Radosław Marcin Grześkowiak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Barokowy erotyk jako przedmiot badań edytora i interpretatora

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury polskiej, edytorstwo

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UAM, dr hab. Katarzyna Meller, prof. UJ, dr hab. Albert Juliusz Gorzkowski, prof. dr hab. Krystyna Maksimowicz, prof. dr hab. Mirosława Stanisława Hanusiewicz-Lavallee

Dyplom nr 610.


Gdańsk, 17 czerwca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: