fbpx Maciej Adam Michalski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maciej Adam Michalski

Maciej Adam Michalski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 czerwca 2011 roku

Maciej Adam Michalski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Filozof jako pisarz. Kołakowski-Skarga-Tischner

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia i teoria literatury

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Grzegorz Gazda, dr hab. Marek Zaleski, prof. US, dr hab. Jerzy Madejski, prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek

Dyplom nr 611.


Gdańsk, 17 czerwca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: