fbpx Małgorzata Witak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Witak

Małgorzata Witak

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 czerwca 2011 roku

Małgorzata Witak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Application of diatom biofacies in reconstructing the evolution of sedimentary basins. Records from the southern Baltic Sea differentiated by the extent of the Holocene marine transgressions and human impact

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Marcin Pliński, prof. dr hab. Andrzej Witkowski, prof. PIG-PIB, dr hab. Szymon Uścinowicz, prof. IOPAN, dr hab. Marek Zajączkowski

Dyplom nr 613.


Gdańsk, 27 czerwca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 4 stycznia 2017 roku, 9:59
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: