fbpx Iwona Sakowicz-Tebinka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Iwona Sakowicz-Tebinka

Iwona Sakowicz-Tebinka

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 czerwca 2011 roku

Iwona Sakowicz-Tebinka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Imperium Barbarzyńców. Rosja Aleksandra II w brytyjskich opiniach prasowych.

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia Polski i powszechna XIX wieku

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Sobczak, prof. dr hab. Artur Kijas, prof. dr hab. Wiesław Caban, prof. UG, dr hab. Franciszek Nowiński

Dyplom nr 616.


Gdańsk, 07 lipca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: