fbpx Karol Jan Krzymiński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Karol Jan Krzymiński

Karol Jan Krzymiński

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 czerwca 2011 roku

Karol Jan Krzymiński

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Luminogeny akrydynowe - synteza, struktura, fizykochemia, właściwości spektralne oraz  zastosowania.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Bronisław Marciniak, prof. dr hab. Leonard Proniewicz, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, prof. dr hab. Jacek Waluk

Dyplom nr 619.


Gdańsk, 07 lipca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: