fbpx Anna Maria Łęgowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Maria Łęgowska

Anna Maria Łęgowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 czerwca 2011 roku

Anna Maria Łęgowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Poszukiwania proteolitycznie trwałych peptydów i  peptydomimetyków, jako narzędzi kontroli aktywności wybranych protenaiz serynowych.

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kamiński, prof. dr hab. Bernard Lammek, prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

Dyplom nr 618.


Gdańsk, 07 lipca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: