fbpx Barbara Witek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Barbara Witek

Barbara Witek

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 lipca 2011 roku

Barbara Witek

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Krótkookresowe fluktuacje fitoplanktonu w przybrzeżnej strefie Zatoki Gdańskiej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Ryszard Gołdyn, prof. dr hab. Alicja Kosakowska, prof. dr hab. Jan Matuła, prof. dr hab. Barbara Rakowska

Dyplom nr 617.


Gdańsk, 15 lipca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 4 stycznia 2017 roku, 10:02
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: