fbpx Joanna Śliwińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Śliwińska

Joanna Śliwińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 lipca 2011 roku

Joanna Śliwińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Korespondencja Henryka Sienkiewicza. Studium monograficzne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jan Data

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Bachórz, prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki

Dyplom nr 3403.


Gdańsk, 19 lipca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: