fbpx Jarosław Karzarnowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jarosław Karzarnowicz

Jarosław Karzarnowicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 października 2011 roku

Jarosław Karzarnowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Funkcje i użycie przypadków w cerkiewnosłowiańskim Apostole z Biblioteki Śląskiej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo wschodniosłowiańskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Duma, prof. dr hab. Adam Zefir Fałowski, prof. dr hab. Wiesław Stefan Boryś, prof. dr hab. Marek Kazimierz Cybulski

Dyplom nr 623.


Gdańsk, 12 października 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: