fbpx Edward Jakiel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Edward Jakiel

Edward Jakiel

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 października 2011 roku

Edward Jakiel

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

W służbie katechezy. Teksty literackie w periodykach religijnych 1890-1918 w kontekście Młodej Polski

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura okresu Młodej Polski

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel, prof. dr hab. Franciszek Ziejka, prof. dr hab. Krzysztof Biliński, prof. UG, dr hab. Jan Data

Dyplom nr 624.


Gdańsk, 07 listopada 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: