fbpx Aleksandra Małgorzata Dąbrowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aleksandra Małgorzata Dąbrowska

Aleksandra Małgorzata Dąbrowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 listopada 2011 roku

Aleksandra Małgorzata Dąbrowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Badanie zależności między strukturą a właściwościami kwasowo-zasadowymi wybranych azydo-i aminocukrów oraz ich zastosowanie jako aktywnych ligandów w biosensorach

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk, prof. UŁ, dr hab. Bogusław Kryczka, prof. dr hab. Lechosław Łomozik

Dyplom nr 628.


Gdańsk, 24 listopada 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 13 września 2017 roku, 13:44
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: