fbpx Anna Kwaśniewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Kwaśniewska

Anna Kwaśniewska

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 listopada 2011 roku

Anna Kwaśniewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Badania etnologiczne na Kaszubach i Pomorzu Wschodnim w XIX i XX w. Ludzie, instytucje, osiągnięcia badawcze

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia kultury

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UWr, dr hab. Antoni Kuczyński, prof. KUL, dr hab. Wojciech Łysiak, prof. dr hab. Kazimierz Wajda, prof. dr hab. Józef Borzyszkowski

Dyplom nr 631.


Gdańsk, 05 grudnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: