fbpx Ewa Katarzyna Łodygowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewa Katarzyna Łodygowska

Ewa Katarzyna Łodygowska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 listopada 2011 roku

Ewa Katarzyna Łodygowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wybrane aspekty poczucia sprawstwa szkolnego u  dzieci dyslektycznych z  różnymi doświadczeniami terapeutycznymi”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Teresa Rostowska

Recenzenci: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz, prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis

Dyplom nr 3429.


Gdańsk, 25 listopada 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: