fbpx Izabela Krystyna Kępka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Izabela Krystyna Kępka

Izabela Krystyna Kępka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 grudnia 2011 roku

Izabela Krystyna Kępka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Przepowiadanie ks. Hieronima Kajsiewicza CR 1812 - 1873

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo polskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Edward Breza, prof. dr hab. Danuta Anna Bieńkowska, o.dr hab. Wiesław Jan Przyczyna, prof. UW, dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

Dyplom nr 634.


Gdańsk, 07 grudnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 13 września 2017 roku, 9:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: