fbpx Violetta Lidia Machnicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Violetta Lidia Machnicka

Violetta Lidia Machnicka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 grudnia 2011 roku

Violetta Lidia Machnicka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Peryfrazy Bolesława Prusa

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo polskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, prof. UŁ, dr hab. Barbara Kudra, prof. dr hab. Maria Wojtak, prof. dr hab. Stanisław Gajda

Dyplom nr 640.


Gdańsk, 22 grudnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: