fbpx Maria Marcińczuk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maria Marcińczuk

Maria Marcińczuk

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 stycznia 2012 roku

Maria Marcińczuk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Edukacja wspólnotowa dzieci z  obszarów skrajnego ubóstwa. Studium przypadku Chikuni w  Zambii.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Jan Papież, prof. UWM, dr hab. Ewa Kantowicz

Dyplom nr 3450.


Gdańsk, 20 stycznia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: