Marzenna Nowicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marzenna Nowicka

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 01 grudnia 2011 roku

Marzenna Nowicka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Socjalizacja na lekcjach w klasach poczatkowych. Praktyki - przestrzenie - konceptualizacje”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: wczesna edukacja

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Mendel, prof. APS, dr hab. Józefa Bałachowicz, prof. UW, dr hab. Małgorzata Karwowska-Struczyk, prof. UP, dr hab. Danuta Waloszek

Dyplom nr 642.


Gdańsk, 13 stycznia 2012 r.