fbpx Anna Grażyna Marchewka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Grażyna Marchewka

Anna Grażyna Marchewka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 stycznia 2012 roku

Anna Grażyna Marchewka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Słowo i gest. Herodotowa sztuka portretowania

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: filologia klasyczna

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UŁ, dr hab. Jadwiga Bożena Czerwińska, prof. UWr, dr hab. Gościwit Malinowski, prof. dr hab. Kazimierz Korus, prof. dr hab. Marian Szarmach

Dyplom nr 644.


Gdańsk, 26 stycznia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: