fbpx Jarosław Karpacz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jarosław Karpacz

Jarosław Karpacz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 stycznia 2012 roku

Jarosław Karpacz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Determinanty odnowy strategicznej potencjału małych i  średnich przedsiębiorstw

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Lichtarski, prof. dr hab. Maria Romanowska, prof. dr hab. Mariusz Bratnicki , prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dyplom nr 645.


Gdańsk, 26 stycznia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: